کد خبر: ۳۰۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> جلسه

موضوع مورد بررسی

 

- لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها با رویکرد اصلاح برخی از قوانین موجود. 
 

درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها، وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار از جمله درآمد ساخت و ساز، فقدان ضمانت اجرایی لازم برای کسب عوارض و درآمد‌های قانونی شهرداری و ... در وضعیت ناپایداری قراردارد، لذا با توجه به تکالیف قانونی از جمله بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 ، تبصره «50» قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ردیف «ش» بند (2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده 174 و ماده 175 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با لایحه نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها در جلسات مورخ 1 /11 /1396 و 15 /11 /1396 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با رویکردهای زیر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت:

· تغییر رویکرد از کسب درآمدهای ناپایدار به درآمدهای مستمر و پایدار

· ایجاد بستر قانونی برای کسب و افزایش درآمدهای پایدار محلی به نفع شهرداری‌ها

· توزیع عادلانه منابع از طریق اصلاح فرآیندهای مربوط

· تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها 
 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: