کد خبر: ۳۰۴۸
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جهان کنونی شاهد رشد و توسعه گسترده علوم اجتماعی به ویژه حرفه های «یاورانه» هستیم و در بین حرفه های یاورانه، «مددکاری اجتماعی» جایگاه ویژه ای در ارایه خدمات بموقع و اثربخش به افراد و گروه های آسیب دیده دارد، پیشنهاد برگزاری اولین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی را در تیر ماه 1397 ارایه نموده است.
پیشنهاد دریافت مجوز برگزاری اولین کنگره بین المللی (همایش) مددکاری اجتماعی در تیرماه 1397

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جهان کنونی شاهد رشد و توسعه گسترده علوم اجتماعی به ویژه حرفه های «یاورانه» هستیم اعلام نموده است که در بین حرفه های یاورانه، «مددکاری اجتماعی» جایگاه ویژه ای در ارایه خدمات بموقع و اثربخش به افراد و گروه های آسیب دیده دارد.

بنابراین، بروزآوری و آگاهی از آخرین تئوری ها، الگوها و مهارت های آزموده شده مددکاری در سطح کشور و جهان نقش موثری در ارتقای دانش و بهبود شیوه های ارایه خدمات دارد و این امر به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر جزو نیازهای اصلی دستگاه های خدمت رسان از جمله سازمان بهزیستی کشور می باشد.

از این رو وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد نموده است مجوز برگزاری اولین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی کشور و مشارکت سایر دستگاه ها، دانشگاه ها و انجمن های مرتبط در تیرماه 1397 توسط هیات وزیران صادر گردد.

اضافه می نماید که رویکرد اصلی این کنگره مبتنی بر مددکاری اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و توسعه پایدار جامعه و حول محورهای سیاست گذاری و توانمندسازی می باشد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: