کد خبر: ۳۰۴۵
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند "ح" ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه که دولت را موظف نموده طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی، صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چارچوب قانون عمل کند،دستورالعمل هماهنگی را پیشنهاد نموده است.
طرح ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه ای

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند "ح" ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف نموده طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی، صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چارچوب قانون عمل کند، پیشنهاد نموده تا صندوق ها و سازمان های مذکور مکلف شوند نسبت به اجرای دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهداشت پزشکی در سرفصل های نظارت، رسیدگی به اسناد خدمات (بستری، سرپایی)، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مفاد قراردادها و اصلاحات بعدی آن اقدام نمایند.

همچنین در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهداشت پزشکی موظف شده با رعایت بند (الف) ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی سازمان های ذیربط نسبت به بروزرسانی دستورالعمل های زیر اقدام و به ذینفعان ابلاغ نماید:

الف) یکسان سازی و ارسال اسناد پزشکی

ب) مدیریت اطلاعات و تبادل اسناد

ج) نظارت بر اجرای قراردادها

د) نظارت بر اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات

ه) نظارت بر رعایت تعهدات سازمان های بیمه گر

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: