کد خبر: ۳۰۳۹
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 - لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی.

مواد 30-39-40-49-51-53-56-61-62-65 بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

- اصلاح مصوبه شماره 50446/ت21214 مورخ 81/12/14 موضوع : الحاق یک جمله به تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی.
بررسی موضوع به جلسه آتی موکول شد.
 
- اصلاح ماده (19) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز موضو.ع تصویب نامه شماره 28584/ت33542ه مورخ 1396/5/10 هیات وزیران . 
 بررسی موضوع به جلسه آتی موکول شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: