کد خبر: ۳۰۱
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
شماره لایحه : ۵۲۸۵۸/۱۴۵۰۷۴
تاریخ ارسال لایحه : ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات اي بردرآمد

- وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به امضای اسناد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک در تاریخ 29 /10 /1394 در تهران توسط وزیران متبوع دو دولت ، متون فارسی ، انگلیسی و اسلواک آن موافقتنامه و متن ماده واحده لایحه مربوط را برای سیر مراحل قانونی مربوط ارسال کرده است.

پس از اعلام تطبیق ،هيئت وزيران درجلسه مورخ25 /11 /1394 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک رابه تصویب رسانید وبرای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون