کد خبر: ۲۹۹
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
شماره لایحه : ۵۲۸۰۵/۱۶۴۵۸۷
تاریخ ارسال لایحه : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقیبا توجه به امضای اسناد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان در تاریخ 9 /9 /1394در تهران توسط وزیران متبوع دو دولت، وزارت اموراقتصادی و دارایی متون فارسی ، انگلیسی و مجاری و متن ماده واحده آن موافقتنامه را جهت طی مراحل قانونی مربوط به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.پس از اعلام تطبیق ترجمه متون فارسی و انگلیسی موافقتنامه مذکور و اعمال اصلاحات لازم در متن فارسی  توسط معاونت حقوقی رییس جمهور، هيئت وزيران در جلسه مورخ 25 /11 /1394 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان را به تصویب رسانید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون