کد خبر: ۲۹۸۲
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶

موضوعات مورد بررسی

- ممنوعیت ورود، ترخیص و ثبت شناورهای مستعمل خارجی.

مقرر شد معاونت حقوقی رییس جمهور امکان ایجاد محدودیت ثبت شناورهای فلزی در قالب تصویبنامه هیئت وزیران (آیین نامه ای برای قانون دریایی ایران مصوب 1343) را بررسی و در صورت امکانپذیر بودن با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست موارد ممنوعه و ضمانت اجرای آن را حداکثر ظرف یک­ماه تهیه و به دفتر کمیسیون ارایه نمایند.

 
- تدوین لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات.

با عنایت به نظر معاونت حقوقی رییس جمهور (نظریه شماره 112684 /34760 مورخ 12 /9 /1396) مبنی بر ماهیت قضایی داشتن پیشنهاد مذکور مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از هماهنگی و اخذ نظر قوه قضائیه پیشنهاد لازم را با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت ارایه نماید.

 
- اصلاح مصادیق  طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم در مصوبه شماره 85622/ت54076 مورخ 96/7/15 موضوع اصلاح بند (ز) ماده (1)  آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع مصوبه شماره 59879/ت37110 مورخ 86/4/19 .

مقرر شد سازمان میراث فرهنگی با همکاری وزارت جهادکشاورزی متن را با امضای مشترک به دفتر کمیسیون ارایه نمایند.

 
- مجوز انعقاد قراراداد طراحی و اجرای سامانه پرداخت های نوین در آزاد راه های کشور(سپندار).

موضوع در جلسه مورخ 1 /11 /1396 کمیته فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بررسی و ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مقرر شد جزئیات متن در کمیته تخصصی بررسی و نتیجه به عنوان متن مورد نظر کمیته فرعی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

 
- اصلاح آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع مصوبه شماره 20637/ت28437 مورخ 23 تیر 1383 . 
تا ابتدای ماه 5 با اصلاحاتی تصویب شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: