کد خبر: ۲۹۸۱
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

 

- اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور 1369.
- آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
- اصلاح تعرفه های  ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع:آزمایش نمونه های فرآورده های دارویی غذایی آشامیدنی بهداشتی و آرایشی.
 
 
 
-  
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: