کد خبر: ۲۹۶۷
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش را تصویب کرد
تصمیم گیری درخصوص پنج فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و  ویژه اقتصادی
سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­ شود.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: