کد خبر: ۲۹۵۷
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

- اصلاح مصوبه شماره 50446/ت21214 مورخ 81/12/14 موضوع : الحاق یک جمله به تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی

- نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر مخالفت پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت

تشخیص شمول یا عدم شمول این آیین نامه در خصوص آثار هنری منقول کمتر از یکصدسال قدمت در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت مذکور می باشد

 
- اصلاح ماده (19) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز موضو.ع تصویب نامه شماره 28584/ت33542ه مورخ 1396/5/10 هیات وزیران . 

- کمیسیون فرعی با توجه به ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی در دستورالعمل اجرایی فصل چهارم آیین نامه مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز(که به تازگی به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی رسیده است)؛ به اضافه شدن تبصره پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (تبصره 2-صدور مجوز برنامه ها و فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه، جشنواره ها و مسابقات، حراج و فروش آثار هنری معاصر خارج از تعاریف ارائه شده در آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهاد های عمومی و دولتی مصوب 1381/12/07 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.) به ماده 29 این آیین نامه رای منفی داد.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: