کد خبر: ۲۹۵۲
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶

موضوع مورد بررسی

 - آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز"، درجلسه مورخ 26 /10 /1396 کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با حضور همه نمایندگان محترم بخشهای مختلف وزارت نیرو مطرح و توافق شد:

وزارت نیرو با همکاری دستگاههای ذی ربط ، با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه از جمله لحاظ دیدگاه پیشگیرانه، از احداث و تقسیم بندی مستحدثات غیرمجاز و تبیین نحوه اجرای تبصره (1) ماده (2) و استفاده حداکثری از ظرفیت اختیار مندرج در ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- و ... نسبت به بازنگری متن موجود اقدام و متن جدید آیین نامه را حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید.

همچنین نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه موظف شدند همکاری لازم را در تدوین آیین نامه بعمل آورند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: