کد خبر: ۲۹۵۱
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

- اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک .
 
- اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک با اصلاحاتی به تصویب رسید.
 
- مستثنی نمودن سازمان امور عشایر از تبصره (1) ماده (13) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 .
 - با پیشنهاد فوق مخالفت و مقرر گردید  موضوع مستثنی نمودن سازمان امور عشایر از تبصره (1) ماده (13) در ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 پیش بینی شود.
 
- اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور 1369.
 
- بررسی موضوع به جلسه آتی موکول شد.

- آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
 
- بررسی موضوع به جلسه آتی موکول شد.
 
- درخواست رفع مشکل مالی  صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز . 
 
-با توجه به عدم پیش بینی بار مالی ، با پیشنهاد مخالفت و موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: