کد خبر: ۲۹۲۵
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

- لایحه ماده واحده قانون مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی.
- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 165311/ت52642 مورخ 94/12/16 .
- اصلاح تبصره (1) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت52912 مورخ 95/5/19 . 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: