کد خبر: ۲۹۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای بند "ح" ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم کشور مصوب 1395 (وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید.
«طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور (موضوع بند

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای بند "ح" ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم کشور مصوب 1395 (وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.) طرح پیشنهادی نوسازی و بازسازی صنایع کشور را ارایه نموده است. این وزارتخانه با تأکید بر ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع کشور جهت حفظ و ادامه تولید رقابتی در واحدهای صنعتی و اشاره به تأثیرات موردی و محدود تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور در سالهای گذشته و عدم تخصیص منابع لازم، اعلام نموده بررسی روند سرمایه گذاری در سالهای گذشته، نمایانگر آن است که سرمایه گذاری های جدید، حتی به میزان استهلاک سرمایه گذاری های انجام شده، صورت نگرفته است. همچنین در روند خصوصی سازی در سالهای گذشته و انتقال واحدها به نهادهای عمومی، منافع حاصله به جای اینکه صرف بازسازی و توسعه واحدها گردد، از منابع مالی شرکت خارج شده که کلیه این موارد بر ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع کشور تأکید دارد.

لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح صدرالاشاره را با هدف کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها، برنامه پیشنهادی جهت نوسازی و بازسازی بخش های اولویت دار رشته های مختلف صنعتی، برای اجرا در کل دوره برنامه پنجساله ششم توسعه را به شرح پیوست ارایه داده است.

لازم به توضیح است نوسازی و بازسازی صنایع و واحدهای تولیدی صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی، نیروی انسانی، سرمایه و ... ضروری است که در تدوین دستورالعمل ها و رویه های اجرایی، مدنظر قرار خواهد گرفت. به طور کلی، نوسازی و بازسازی صنایع کشور جهت نیل به اهداف زیر تأکید دارد:

- کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی؛

- نوسازی خط تولید و ارتقاء فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار؛

- اصلاح ساختار واحدهای تولیدی اعم از خط تولید، منابع انسانی مالی و مدیریتی؛

- افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط، کاهش شدت مصرف انرژی در فرایند تولید و محصولات تولیدی؛

- استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و افزایش بهره وری؛

- ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به منظور توسعه صادرات؛

- افزایش توان رقابت تولید داخل در برابر واردات.

- پیگیری فرایند پیوستن کامل کشور به سازمان تجارت جهانی به منظور فراهم آمدن زمینه های رقابت پذیری، بهره وری، کارآمدی و تولید صادراتی.

 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: