کد خبر: ۲۹۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶
«کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل های مربوط، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزشیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (103) قانون مذکور، بازخرید می گردند»،
اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع، نحوه اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان

براساس ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری، (شماره 231327/ت43915ک مورخ 1388/11/21) «کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل های مربوط، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزشیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (103) قانون مذکور، بازخرید می گردند»، از آنجا که امکان کسب امتیاز پنجاه درصد از کل امتیازات پیش بینی شده در فرآیند ارزشیابی عملکرد با حداقل تلاش در انجام کارهای محوله میسر می باشد و انگیزه ای را برای کارمندان بویژه نیروهای رسمی برای فعالیت بیشتر، بدنبال ندارد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای ارتقای سطح مشارکت کارمندان و جدیت در اجرای برنامه های عملکردی، پیشنهاد نموده است تا حداقل امتیاز ارزشیابی عملکرد از پنجاه درصد به هفتاد درصد تغییر یابد و بر این اساس طرح و متن پیشنهادی را برای جایگزین متن ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری به هیئت دولت ارایه نموده است.

این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی می باشد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: