کد خبر: ۲۹۰۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع برخی از اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را تصویب کرد.
ارجاع برخی از اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشورارجاع اختلاف­های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح­های عمرانی دستگاه­های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: