کد خبر: ۲۹۰۵
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶
وزارت آموزش و پرورش حسب تأکید رییس جمهور محترم مبنی بر اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/03/08 مجلس شورای اسلامی مبنی بر «حذف سنوات تحصیل از لحاظ احتساب سابقه برای بازنشستگی» پیش نویس لایحه «ماده واحده اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» را به شرح زیر جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

وزارت آموزش و پرورش حسب تأکید رییس جمهور محترم مبنی بر اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/03/08 مجلس شورای اسلامی مبنی بر «حذف سنوات تحصیل از لحاظ احتساب سابقه برای بازنشستگی» پیش نویس لایحه «ماده واحده اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» را به شرح زیر جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

پیش نویس لایحه ماده واحده اصلاح قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/03/08 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون ماده زیر و تبصره های آن جایگزین ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و تبصره ذیل آن می گردد و مواد 7 و 8 و تبصره های آن لغو می شوند:

ماده 6- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تأیید صلاحیت متعهدین خدمت موضوع این قانون، آنان را پس از فراغت از تحصیل به صورت پیمانی استخدام و در غیر این صورت طبق ماده (5) و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.

تبصره 1- استفاده دانشجویان متعهد خدمت موضوع این قانون از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و غذا که محل تحصیل در اختیار آنان قرار خواهد داد به صورت رایگان خواهد بود و دولت مکلف است اعتبار لازم را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. نحوه استفاده این دانشجویان ا زوام صندوق رفاه تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره 2- مدت دوره های کارآموزی و مقاطع رسمی تحصیلی قبل از استخدام جزء سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی و ارتقای شغلی محسوب نمی گردد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: