کد خبر: ۲۸۸۴
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> پیشنهاد
سالمندی جمعیت یکی از گذارهای عمده جمعیتی در سراسر جهان بخصوص در آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از پر جمعیت ترین مناطق دنیا است. سرعت و وسعت سالمندی جمعیت و نیز پیامد های عمیق آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی، مستلزم اقدام فوری در سطوح مختلف به ویژه در سطح تدوین سیاست ها و برنامه ریزی است.
درخواست مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی سالمندی با همکاری دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در مهر ماه 1397

سالمندی جمعیت یکی از گذارهای عمده جمعیتی در سراسر جهان بخصوص در آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از پر جمعیت ترین مناطق دنیا است. سرعت و وسعت سالمندی جمعیت و نیز پیامد های عمیق آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی، مستلزم اقدام فوری در سطوح مختلف به ویژه در سطح تدوین سیاست ها و برنامه ریزی است. تغییراتی که در ساختار سنی جمعیت طی چند دهه اخیر در اثر بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی و اعمال سیاست کنترل موالید بوقوع پیوسته است، در آینده نزدیک تأثیرات عمیقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی جوامع خواهد گذاشت. افزایش نرخ رشد جمعیت سالمندی می تواند بار اقتصادی زیادی بر دوش دولت ها بگذارد. دولت ها باید نظام بودجه ای کشور را به گونه ای تنظیم کنند که سهم مناسبی از آن برای ارائه خدمات به سالمندان تخصیص یابد.

اکثر کشور های منطقه در اتخاذ سیاست ها و شیوه های متناسب با تقاضاهای ناشی از سالمندی در حال کسب تجربه هستند. بعضی از این کشورها مثل تایلند، ویتنام، جمهوری کره و ژاپن در فرایند مذکور پیشگام هستند؛ در حالیکه سایر کشور ها در مراحل گوناگون تدوین و توسعه سیاست ها به سر می برند. از اینرو تبادل دانش و تجارب بین اینگونه کشور ها به منظور شناخت هرچه بهتر راه حل های بالقوه موضوعات مربوط به سالمندی جمعیت و نیازهای سالمندان ضروری است. بر این اساس سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد با توجه به پیری جمعیت و اهمیت موضوع سالمندی در کشور، و دستیابی به اهداف تعیین شده در ذیل، گردهمایی بین المللی سالمندی را در مهر ماه سال آینده (1397) و با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تهران برگزار نماید.

بدین منظور سازمان بهزیستی کشور درخواست مجوز برگزاری کنفرانس مذکور را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

اهداف تبیین شده از برپایی کنفرانس:

- تدوین سیاست ها و برنامه ریزی برای بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان؛

- بهره گیری از تجربیات سایر کشور ها برای استفاده مناسب از جمعیت سالمند در سالهای آتی؛

- ایجاد شرایط و زیرساخت های لازم برای جمعیت سالمند کشور.

سازمان‌های برگزار کننده و میزبان: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، دبیرخانه شورای ملی سالمندان، سازمان کمک رسان سالمندان (Help Age International) ، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) ، انجمن آسیایی نمایندگان مجلس در حوزه جمعیت و توسعه (AFPPD)

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: