کد خبر: ۲۸۵۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶
به استناد تبصره (2) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز است کارمندان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجرایی را با رعایت شرایطی و از طریق آزمون به استخدام رسمی درآورد. از طرفی، در طی سال های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و مطابق با مفاد و...
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 262770/ت43913 ک مورخ  27 /12 /1388  موضوع استخدام رسمی کارکنان پیمانی دستگاه های اجرایی.

به استناد تبصره (2) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز است کارمندان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجرایی را با رعایت شرایطی و از طریق آزمون به استخدام رسمی درآورد. از طرفی، در طی سال های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و مطابق با مفاد و ساز و کار تبصره (2) ماده (57) آن قانون، برخی از نیروهای پیمانی دستگاه های اجرایی براساس آن به استخدام رسمی دستگاه ها درآمده اند.

با توجه به انقضای ساز و کار در نظر گرفته شده در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه جهت تبدیل وضع استخدامی نیروهای پیمانی به رسمی از ابتدای سال 1396 و عدم پیش بینی ساز و کار خاصی در این زمینه در برنامه ششم توسعه، لازم است تا راهکار در نظر گرفته شده در تبصره (2) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای عمل قرار گیرد. لیکن با وجود تکلیف تعیین شده در تبصره (3) ماده اخیرالذکر مبنی بر تهیه آیین نامه اجرایی ماده (46) و تصویب آن توسط هیئت وزیران، در آیین نامه اجرایی مذکور که در سال 1388 توسط «وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک» تصویب و ابلاغ شده، صرفاً اصل ماده و تبصره (1) آن مد نظر قرار گرفته و توجهی به تبصره (2) که مبنای رفتار با کارمندان پیمانی جهت استخدام رسمی آنها می باشد، نشده است.

از این رو، متن پیشنهادی اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره (3) ماده مذکور (تصویب نامه شماره 262770/ت43913ک مورخ 27 /12 /1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) جهت طرح در هیئت محترم وزیران و سیر مراحل تصویب ارسال شده است.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: