کد خبر: ۲۸۴۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶

موضوع مورد بررسی

 - آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور(آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) . 

مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر ضمن بررسی و رفع ابهامات حقوقی موجود سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاونت حقوقی در قانون در بخش‌هایی از آیین‌نامه مربوط که به بندهای "ب" و "پ" ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- درخصوص نحوه مشارکت بخش خصوصی، سازوکار تأمین مالی و .. در کمیسیون بررسی شده و موارد مربوط به بند "الف" ماده یادشده که در ارتباط با سند نظام فنی و اجرایی می‌باشد، توسط سازمان و با مشارکت معاونت حقوقی بررسی شود و متن نهایی به همراه سند نظام فنی و اجرایی جهت بررسی به کمیسیون ارایه شود.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: