کد خبر: 2834
تاریخ انتشار: شنبه 21 بهمن 1396 - 14:10
تاریخ پیشنهاد: 1396/11/02
کد پیشنهاد: 55082
برنامه ارتقای ایمنی راه های ایران (ROUD ACTION PLAN) به عنوان نقشه راه مشتمل بر پنج پایه ایمنی راه ها و مدل سیستم ایمن (توصیه بانک جهانی برای ارتقای ایمنی راه ها) شامل مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و امداد و فوریت های پزشکی پس از سانحه، مصوب کمیسیون ایمنی راه های کشور به همراه پیش نویس تصویب نامه مربوط از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت تصویب هیات وزیران ارایه شده است.
نقشه راه بهبود ایمنی راه های کشور نقشه راه بهبود ایمنی راه های کشور

وزارت راه و شهرسازی «نقشه راه بهبود ایمنی راه های کشور» را با هدف ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای ایمن و روان به سطح مطلوب برای کلیه کاربران برای تصویب در هیات وزیران تهیه و پیشنهاد نموده است.

برنامه ارتقای ایمنی راه های ایران (ROUD ACTION PLAN) به عنوان نقشه راه مشتمل بر پنج پایه ایمنی راه ها و مدل سیستم ایمن (توصیه بانک جهانی برای ارتقای ایمنی راه ها) شامل مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و امداد و فوریت های پزشکی پس از سانحه، مصوب کمیسیون ایمنی راه های کشور به همراه پیش نویس تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت تصویب هیات وزیران ارایه شده است.

براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، پیش بینی شده که با توجه به رشد روند تولید خودرو، افزایش تقاضای سفر و رشد برداشت از معادن، تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در پایان سال 1406 به بیش از 19 هزار نفر خواهد رسید، در حالی که در برنامه اجرایی تاثیر پارامترهای محیطی مثل افزایش تقاضا برای جابه جایی، مدیریت تقاضای حمل و نقل برای کاهش سهم بخش جاده ای در جابجایی ها و تغییر قیمت ها (به ویژه سوخت) مورد توجه نمی باشد، لذا پیش بینی می شود اجرای این برنامه منجر به کاهش تعداد کشته شدگان به حدود 15 هزار نفر در سال 1406 شود.

لذا اجرای سایر برنامه های مدیریتی برای کاهش تقاضا نظیر توسعه حمل و نقل همگانی، به عنوان عوامل محیطی موثر در ارتقای هر چه بیشتر ایمنی، ضرورت دارد.

بدین منظور معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه گزارشی در ارتباط با تاثیر برنامه های توسعه حمل و نقل همگانی به عنوان عوامل محیطی برای ارتقای هرچه بیشتر ایمنی در کاهش قابل توجه تعداد کشته های تصادفات جاده ای از طریق انتقال بخشی از بار جاده ای بر روی سیستم ریلی و انتقال بخشی از مسافر معابر بر روی سیستم ریلی، هوایی و اتوبوس اقدام نموده است که با اجرای همزمان این برنامه اجرایی (مصوب کمیسیون ایمنی راه های کشور) و دیگر برنامه های توسعه حمل و نقل همگانی، دستیابی به هدف کاهش کشته شدگان به 9 هزار نفر در پایان سال 1406 امکان پذیر خواهد بود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف