کد خبر: ۲۸۱
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >>
تعيين مرجع قانوني رسيدگي به تخلفات ساختماني در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي

مطابق ماده (100) قانون شهرداری‏ها، تخلفات ساختمانی به تقاضای شهردار مربوط در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور (به انتخاب وزیر کشور)، یکی از قضات دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری) و یکی از اعضای انجمن ]شورا[شهر (به انتخاب انجمن]شورا[) رسیدگی می‏شود، لکن مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات مذکور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی روشن نیست و قوانین ناظر بر اینگونه مناطق، حکم صریحی بر تفویض یا عدم تفویض وظایف و اختیارات کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها به سازمان مناطق مذکور ندارد. از این رو در این زمینه اختلاف‏ نظر زیادی وجود دارد. عده ‏ای معتقدند مستنبط از برخی احکام قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر قوانین مرتبط، وظایف و اختیارات کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها در مناطق یادشده به سازمان آن مناطق محول گردیده است. در مقابل برخی دیگر با این نظر موافق نیستند و این گروه قائلند در مناطق آزاد و ویژه‏ ای که بنا به دلایلی دارای شهرداری فعال می‏باشند، این وظایف وفق حکم قانونی ماده (100) مذکور به شهرداری ‏های مربوط سپرده شده است. اما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که فاقد شهرداری هستند، اساساً با خلأ قانونی مواجهیم که باید به نحو مقتضی برطرف شود.

با توجه به برداشت‏های متفاوت و نظریه‏ های حقوقی متناقض پیرامون صلاحیت سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور یا کمیسیون‏های شهرداری‏های مربوط در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و به منظور رفع اختلاف بین شهرداری‏ها و مناطق آزاد در رسیدگی به اینگونه پرونده‏ ها و همچنین برطرف نمودن خلأ قانونی مذکور، این پیشنهاد ارایه شده است.

 ضرورت پيشنهاد (دلايل توجيهي پيشنهاد دهنده):

- ضرورت تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مناطق مذکور

- رفع ابهام از قوانین موجود در این زمینه

- جلوگیری از اختلافات و تزاحم‏ های اجرایی بین نهادهای حاکمیتی و مأمورین به خدمات عمومی

- دستیابی به یک رویه واحد در رسیدگی به این قبیل مسایل و جلوگیری از هرگونه موازی‏ کاری

- رعایت حقوق شهروندی از طریق تعیین تکلیف شهروندان و جلوگیری از سردرگمی آنان

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: