کد خبر: ۲۸۰۸
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶

موضوع مورد بررسی

 

- گزارش جامع تغییرات اقلیمی در ایران. 

مقرر شد:

کلیه دستگاه­ های اجرایی ذیربط متن حقوقی پیشنهادهای خود در خصوص اصلاح و تکمیل آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی (موضوع تصویب نامه شماره 217845/ت48153هـ مورخ 7 /11 /1391 و اصلاحات بعدی آن) با توجه ویژه به موضوعات آب و آمایش سرزمین مرتبط با تغییر اقلیم را حداکثر ظرف دو هفته جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به دفتر کمیسیون ارایه نمایند.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: