کد خبر: ۲۷۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه مجوز فروش ساختمان مرکز اسلامی امام علی دراتریش(وین) جهت خرید ساختمان جدید را تصویب کرد
مجوز فروش ساختمان مرکز اسلامی امام علی در اتریش(وین) جهت خرید ساختمان جدید

وزارت امورخارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان مرکز اسلامی شهر وین و مصرف حاصل فروش برای خرید ملک جایگزین با لحاظ منبع و منشاء مالکیت ساختمان یادشده اقدام نماید.

 
 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: