کد خبر: ۲۷۶۲
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
موضوع مورد بررسی
 
- آیین نامه ضوابط و استانداردهای ساماندهی همایش های دستگاه های اجرایی.
 با عنایت به ابهام در ضرورت تدوین پیشنهاد مذکور، مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف یک­ماه ضمن ارایه دلایل ضرورت موضوع، نسبت به بازنگری در کلیات و مواد دستورالعمل پیشنهادی از جمله ضرورت عدم تمرکز در مراجع صدور مجوز برگزاری گردهمایی، ارایه استاندارهای کمی و کیفی به عنوان شروط برگزاری گردهمایی، تعریف مشخص گردهمایی و عبارات مشابه، تعیین دایره شمول دستورالعمل و گنجاندن شرط ارایه دستاوردهای اجرایی مشخص در مجوز برگزاری گردهمایی بویژه برای موارد تکرار آن اقدام نماید.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: