کد خبر: ۲۷۴۱
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> پیشنهاد
تبلیغات انجام شده توسط نهاد پولی و بانکی باید به گونه ای باشد که موجب ایجاد انتظارات اشتباه، گمراهی و فریب مشتریان درخصوص خدمات پولی و بانکی نشود.
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اچرای تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تدوین آیین نامه ای در خصوص انجام هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تصویب آن در هیئت دولت ، پیش نویس آیین نامه مورد نظر تحت عنوان « آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور » را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارایه نموده که هم اینک در کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت تحت بررسی می باشد.

متن پیش نویس آیین نامه در لینک زیر در دسترس می باشد.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: