کد خبر: ۲۷۳۷
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند (ه) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند (ه) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوریشهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند (هـ)ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 تعیین می­ شوند.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: