کد خبر: ۲۷۲۵
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
اختصاص اعتبار از منابع ماده (12) قانون مدیریت بحران کشور برای جبران خسارات زلزله استان کرمانشاه

هیئت وزیران در جلسه 24 /8 /1396 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد:

تا اعتبار لازم به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول مصوب در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پنجاه درصد اعتبارات این بند را بلافاصله پس از تصویب به صورت تنخواه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد:

همچنین براساس بند دو این تصویب نامه مبلغ هفت هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (000ر000ر000ر675ر7) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بین آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه با ضمانت زنجیره ای به منظور جبران خسارت پرداخت می شود. لازم به ذکر است بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر ظرف بیست روز ضمن تعیین بانک های عامل پرداخت تسهیلات در مناطق زلزله زده اجرایی گردد.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: