کد خبر: ۲۷۲۴
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح تبصره (5) ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد.
اصلاح تبصره (5) ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

الف- مطابق ماده (11) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها از طرف دولت در جهت افزایش تغییر مییابد و شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر میکند، با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

ب- مطابق تبصره (5) ماده (11) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد میشوند با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی میشوند.

ج- براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بندی به تبصره یادشده الحاق گردیده که کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری صنعتی در صورتی مشمول مقررات قبلی خواهند بود که حداکثر شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شده باشند.

د- موضوع در کمیسیون اقتصاد مطرح و بنا به دلایل زیر به تصویب رسید:

- تسهیل فضای کسب و کار.

- جلوگیری از آسیب و ایجاد ضررو زیان برای فعالین اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها.

- کمک به ارتقاء رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری و کاهش بروکراسی اداری

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 17 /8 /1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تبصره (5) الحاقی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 92695/ت52405هـ مورخ 15 /7 /1394 را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

تبصره5- کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.

2- برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این‌گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق نمی‌باشد.


 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: