کد خبر: ۲۷۲۱
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا را تصویب کرد.
صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
بر اساس این تصویب نامه  وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا اقدام نماید.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: