کد خبر: ۲۶۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوع مورد بررسی

- تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود متعلق به مطالبات اشخاص  غیر از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از دولت و همچنین نحوه محاسبه بدهی های دولت .

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور موارد زیر را بررسی و پیشنهاد مشخصی را با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت ارائه نماید:

1- تشریح و تبیین دقیق بدهی های دولت و تعیین مبانی قانونی آن.

2- بررسی دقیق نرخ سود و امکان تسری آن به قبل و نیز تعیین نرخ سود جایگزین در صورت مشخص نبودن نرخ اوراق مشارکت.

3- ارائه راهکارهایی درخصوص کاهش شکاف بین ترازنامه طرف بستانکار و شیوه محاسبات دولت.

4- استفاده از روش ساده در به روز رسانی مطالبات از دولت.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: