کد خبر: ۲۶۹۱
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶
آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
اصلاح جدول ماده (6) آیین ‏نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

1-1- طبق بند (9) ماده (78) مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آئین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‏ های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می باشد.

1-2- آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در سال 1384 به تصویب هیئت وزران رسیده و ابلاغ شده است.

1-3- بر اساس ردیف های (3) و (4) جدول ماده (6) آیین نامه فوق الذکر، پرداخت حق جلسه به اعضای شورای شهر به شرح زیر تعیین شده است:

ردیف

عنوان (شورا)

حداکثر ساعات جلسه (درماه)

حق جلسه (هرساعت ـ ریال)

۳

شورای شهر (غیرکلان شهرها)

۵۰

۶۰ /۱  حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران

۴

شورای شهر (کلان‌شهر) بالای یک میلیون نفر

۶۰

۶۰ /۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران

1-3- شورای عالی استانها بنابه دلایل زیر پیشنهاد اصلاح ردیف های (3) و (4) جدول فوق را برای طی مراحل تصویب ارایه نموده است:

الف- سوالات مکرر شوراهای اسلامی سراسر کشور و تفاسیر و برداشت های گوناگون مراجع ذیربط از عبارت "حقوق و مزایای شهردار همان شهر" و با توجه به واژه صرفاً عام "حقوق و مزایا" در این آیین نامه که شامل حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر است و مبنای محاسبه و پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی شهر ذیربط قرار می‏گیرد.

ب- وجود برخی مشکلات در خصوص مرتبط نمودن حق الجلسه اعضای شوراها با حقوق و مزایای شهردار از جمله ترغیب برخی شوراها به انتخاب افرادی به عنوان شهردار که دارای حقوق و مزایای بیشتری باشند.

ج- ایجاد وحدت رویه با سایر شوراها ( شوراهای استان، شهرستان و ...) و شفاف سازی و رفع ابهام از مصوبه یاد شده

2- موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اینکه مبنای ردیف های (3) و (4) این جدول میزان جلسات اعضای شوراهاست، لذا ارقام ریالی ردیف های (3) و (4) ثابت و سقف حداکثر ساعت جلسه متناسب با جمعیت شهرها تنظیم و مورد تصویب قرار گیرد.

3- بر این اساس هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 /8 /1396 به پیشنهاد شورای عالی استانها و به استناد بند (9) ماده (88) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375- ردیف‌های (3) و (4) جدول ماده (6) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب‌نامه 59868/ت33903هـ مورخ 28 /9 /1384 و اصلاحات بعدی آن را اصلاح نمود.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: