کد خبر: ۲۶۷۹
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶
در راستای ایجاد پشتوانه ای مطلوب برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و ...
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و وابسته به آنان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به احکام مندرج در ذیل و در راستای ایجاد پشتوانه ای مطلوب برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و وابسته به آنان را که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه کرده، جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

1- قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه و وابسته به آنان در سال 1376 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

2- به استناد ماده (6) قانون مذکور، آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1379 به تصویب هیئت وزیران رسید.

3- طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها مصوب 1394 مقرر شده است: "در عنوان قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از واژه "پرسنل" عبارت "بازنشستگان و وظیفه بگیران" اضافه شده و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون اضافه می شود:

تبصره ۲ - بازنشستگان و وظیفه بگیران هریک از صندوق های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد (۵ /۰%) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند"

4- دربندهای"ب" و "ز" ماده (7) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مصوب 1388 و اصلاحات بعدی آن نیز مقرر شده است:

"ماده ۷ ـ سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیارات زیر را بر عهده خواهد داشت:

ب ـ انجام کلیه امور بیمه ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ جمع آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره برداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط".

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: