کد خبر: ۲۶۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
اشخاص مشمول باید تمامی سوابق موردنیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذی‌صلاح را به فوریت ارایه دهند.
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

1- براساس ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب 1394- ، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون می بایست توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران برسد. از آنجا که قانون مذکور در تاریخ 27 /12 /1394توسط رییس جمهور ابلاغ شد وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق نامه 22 /9 /1395 ، مصوبه جلسه بیست و هفتم شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص متن مورد نظر وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات راجع به آیین نامه فوق را که به تأیید رییس قوه قضائیه نیز رسیده جهت تصویب هیئت وزیران ارسال شده است.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 7 /8 /1396 به استناد ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب1394- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به تصویب رسانید

درفصل اول این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات بکار رفته درج شده است

و درفوصول بعدی نحوه شناسایی ارباب رجوع ،پایش مستمر ، نگهداری سوابق و اطلاعات ، ساختار و نحوه گزارش‏دهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم ، توقیف اموال و انسداد حساب‏ ها ، کارگزاری بانکی ، واحد اطلاعات مالی ، و نحوه نظارت تعیین گردیده است.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: