کد خبر: ۲۶۶۸
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
موضوعات مورد بررسی
 
-  اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ (انتزاع صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و واگذاری به وزارت صنعت معدن و تجارت).
 ضمن تایید کلیات پیشنهاد،ایراداتی مطرح و مقرر شد پس از رفع ایرادات یاد شده موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
 
-  اصلاح مواد (17) و (18) آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه های کشور بمنظور واگذاری بحث نظارت بر ورود خرید نقل و انتقال دستگاه های چاپ و تجهیزات به وزارت صنعت و معدن و تجارت .
با اصلاحاتی به تصویب رسید
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: