کد خبر: ۲۶۵۳
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مقرر شده بود: "به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هائی که...
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

1-قانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در سال 1375 و اساسنامه صندوق یاد شده در سال 1376 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

2- در ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مقرر شده بود: "به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هائی که ادامۀ فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند".

3- به استناد ماده فوق الذکر، اساسنامه صندو‌ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترو‌نیک (شرکت مادر تخصصی) در سال 1382 به تصویب رسید.

4- بر اساس ماده (69) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395- و بند (2) آن "به‌ منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون ‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش ‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن، «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‏‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌ های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد".

5- وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای حکم قانونی فوق، اساسنامه اصلاحی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک یاد شده را که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین شده است، برای سیر مراحل تصمیم گیری ارائه کرده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: