کد خبر: ۲۶۵۱
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶
به موجب ماده (3) آیین نامه مذکور سازمان هواپیمایی کشوری مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد و همکاری دستگاه های ذیربط در حین بررسی سوانح و حوادث توسط سازمان الزامی است.

براساس ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری- مصوب1328- (با اصلاحات و الحاقات بعدی) آیین نامه های اجرایی این قانون از جمله آیین نامه مربوط به سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی به تصویب هیئت وزیران رسیده است.(موضوع تصویب نامه شماره 8742/ت45067مورخ 22 /1 /1391)

به موجب ماده (3) آیین نامه مذکور سازمان هواپیمایی کشوری مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد و همکاری دستگاه های ذیربط در حین بررسی سوانح و حوادث توسط سازمان الزامی است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نامه مورخ 19 /6 /1396 بیان نمود، رسیدگی به سوانح هوایی غیرنظامی که به نحوی با بخش نظامی در ارتباط می باشند مانند هواپیماهای غیرنظامی و نظامی با یکدیگر و یا برخورد هواپیماهای غیرنظامی به ابنیه، تأسیسات و تجهیزات غیرنظامی در آیین نامه مذکور مسکوت مانده است. علاوه بر این ماده (9) آیین نامه یادشده به منظور بررسی سوانح و حوادث هوایی، کارگروهی را از کارشناسان و متخصصان احصاء نموده است که معیار تعیین و انتخاب آنان صرفاً عنصر تخصص بوده و در این کارگروه اشاره ای به لزوم وجود متخصصان از سایر دستگاه ها به ویژه نیروهای مسلح در سوانح و حوادث مرتبط با بخش نظامی نشده است. این درحالی است که استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح از طریق متخصصان و مجریان صنعت هوایی نظامی در حوادث هوایی که بر حوزه دفاعی و نظامی کشور مرتبط است، امری ضروری است.

از اینرو وزارتخانه مذکور بنابر اهمیت موضوع حفظ حریم ایمنی و امنیتی اماکن، تجهیزات، تأسیسات و ادوات نظامی (اعم از زمینی، دریایی وهوایی) درخواست حضور کارشناسان و متخصصان نظامی در بررسی سوانح و حوادث توسط کارگروه سازمان هواپیمایی را جهت اصلاح آیین نامه به هیئت دولت ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: