کد خبر: 2647
تاریخ انتشار: دوشنبه 4 دی 1396 - 14:57
تاریخ پیشنهاد: 1396/09/19
کد پیشنهاد: 54900
بر اساس بند پ ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،« دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایحاد شهرک های دانش سلامت حمایت بعمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و ...
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (74) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع :  حمایت از ایجاد شهرک های دانش سلامت. آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (74) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع :  حمایت از ایجاد شهرک های دانش سلامت.

بر اساس بند پ ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،« دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایحاد شهرک های دانش سلامت حمایت بعمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.» در این راستا سازمان برنامه و بودجه متن پیش نویس آیین نامه پیشنهادی حمایت از ایجاد شهرک‌های دانش سلامت را که مشترکاً با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده است را برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است .این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی است.

 
 
downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف