کد خبر: ۲۶۲۴
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصادی >> جلسه


موضوع مورد بررسی

 
- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 165311/ت52642 مورخ 94/12/16 .
با توجه به اختلاف نظر های اعضاء مقررشد، در کارگروهی پیشنهاد مورد بررسی و در صورت نیاز پیشنهادی مشخص مجدد اریه شود.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: