کد خبر: ۲۵۹۲
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه
موضوع مورد بررسی
 
- فهرست کالای قاچاق مکشوفه در داخل کشور موضوع : بند (الف)  ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

موضوع یادشده مجدداً در جلسه 30 /7 /1396 کمیته فرعی لوایح مطرح و مقرر شد ظرف حداکثر یکماه سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط نسبت به ارائه فهرست جامع تفصیلی کالاهای موردنظر که به تأیید وزرای مربوط نیز رسیده باشد اقدام و ارایه نمایند. در غیر این صورت، موضوع در کمیسیون اصلی مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: