کد خبر: ۲۵۸۲
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
وزارت آموزش و پرورش و براساس ماده (38) این قانون که مقرر می دارد :" آیین نامه این قانون ، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرایی خاصی مقررشده ، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد."
آیین نامه اجرایی ماده (38) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395.

با توجه به ابلاغ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی طی نامه شماره 127670 مورخ 15 /10 /1396 به وزارت آموزش و پرورش و براساس ماده (38) این قانون که مقرر می دارد :" آیین نامه این قانون ، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرایی خاصی مقررشده ، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد." وزارت مزبور در اجرای ماده فوق الذکر ، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (38) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارایه کرده است.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: