کد خبر: ۲۵۵۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
بر اساس این مصوبه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی - دفاعی موضوع بند (6) ماده (6) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30 /5 /1392 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون سیاسی و دفاعی

هیئت وزیران به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون سیاسی  و دفاعی را تصویب کرد.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: