کد خبر: ۲۵۵۳
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه تعیین نمود.
تعیین مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور روسیه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور روسیه را تعیین کرد.
براساس ایت تصویب نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه تعیین شد.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: