کد خبر: ۲۵۵۲
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس را ، به ازای معرفی و استخدام هر فرد مطابق با فهرست افراد معلول معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور یا فهرست افراد جانباز را مشمول پنج درصد تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه قرار داد
شرایط بهره مندی متقاضیان دریافت پروانه  ارائه خدمات مرکز تماس از تخفیف در پرداخت حق امتیاز صدور پروانه
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های ارتباطات و فناوری اطلاعات،  امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات،  شرایط بهره مندی متقاضیان دریافت پروانه  ارائه خدمات مرکز تماس از تخفیف در پرداخت حق امتیاز صدور پروانه را تصویب کرد.
 براساس این تصویب نامه هیئت وزیران متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس را ، به ازای معرفی و استخدام هر فرد مطابق با فهرست افراد معلول معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کشور یا فهرست افراد جانباز را مشمول پنج درصد تخفیف در پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه دانست.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: