کد خبر: ۲۵۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> پیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی درخواستی اعلام داشته است از آنجا که در دوازدهمین دوره برگزاری اجلاس مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی(ATAIC) در کشور قطر مقرر گردید تا چهاردهمین کنفرانس فنی مذکور به میزبانی ایران برگزار شود بر این اساس خواستار صدور مجوز برگزاری اجلاس با اهداف و نتایج زیر از هیئت دولت شده است.
در خواست مجوز برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی(ATAIC) آذر ماه 1396 در تهران.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی درخواستی اعلام داشته است از آنجا که در دوازدهمین دوره برگزاری اجلاس مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی(ATAIC) در کشور قطر مقرر گردید تا چهاردهمین کنفرانس فنی مذکور به میزبانی ایران برگزار شود بر این اساس خواستار صدور مجوز برگزاری اجلاس با اهداف و نتایج زیر از هیئت دولت شده است.

هدف گردهمایی :

1- ارایه جلسات و گردهمایی های آزاد برای مقامات مالیاتی، در راستای به اشتراک گذاشتن تجارب خود با سایر اعضا

2- بهبود ارتقاء و تسهیل سیاست های مالیاتی و زکات در بین کشورهای اسلامی

3- برگزاری کنفرانس های دوره های هر ساله بین اعضاء مجمع

4- تبادل تجارت فنی و اجرایی در زمینه مسایل و موضوعات مالیاتی

5- اجرای مشترک برنامه های علمی و فنی بین اعضاء مجمع

6- ارتقاء تواناییهای علمی و تخصصی و دانش فنی کارکنان بومی مجری سیستم های مالیات و زکات در کشورهای عضو

7- ارتقاء سیستم های مالیاتی بهبود ساختار اداری و اجرایی سیستم های اخذ مالیات و زکات در بین کشورهای عضو

8- امکان گردهمایی مقامات و مسئولان مالیاتی کشورهای اسلامی برای تبادل نظر در مورد مسایل و موضوعات مربوط به مالیات و زکات در جهان اسلام در چارچوب اقتصاد اسلامی

9- به رسمیت شناختن نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در گسترش توسعه اقتصادی

10- همکاری و همیاری میان مقامات مالیاتی کشورهایی که عضو اصلی محسوب می شوند و کشورهای عضو وابسته و نیز برگزاری فراهمایی برای تبادل تجربیات و رویه های مناسب تر اجرایی ما بین اعضا و

11- به رسمیت شناختن نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در گسترش توسعه اقتصادی

پ - موضوع نشست:

در نشست مورد بحث در نظر است نمایندگان کشورهای عضو، مطالب و مقالاتی در زمینه دو موضوع زیر ارایه نمایند و در این خصوص تبادل نظر و گفتگو انجام شود:

1- تحولات نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب (موضوع منتخب سازمان امور مالیاتی کشور)

2- مالیات ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال (موضوع منتخب مجمع)

افزودن بر این، با توجه به کارکرد موفق قبلی سازمان مالیاتی در برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایندگان کشورهای عضو مجمع مزبور و حسب درخواست مقامات عالی رتبه مالیاتی ایشان ، در این نشست کارگاه آموزشی نیز با موضوع نخست تشکیل خواهد شد.

زمان برگزاری نشست:

19 لغایت 22 آذرماه 1396 (برابر با 10 لغایت 13 دسامبر 2017)

نتایج مورد نظر از برگزاری گردهمایی :

1- تشکیل فراهمایی به منظور بحث، کنکاش، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست ها و مدیریت مالیات و یا زکات از جنبه های مختلف در کشورهای عضو

2- همکاری و همیاری میان مقامات مالیاتی کشورهایی که عضو اصلی محسوب می شوند و کشورهای عضو وابسته و نیز برگزاری فراهمایی برای تبادل تجربیات و رویه های مناسب تر اجرایی ما بین اعضاء مجمع

3- به رسمیت شناختن نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در گسترش توسعه اقتصادی

4- سازماندهی و برگزاری کنفرانسهای فنی درخصوص موضوعات مالیات و زکات برای تبادل نظرات و تجارب

5- جمع آوری و تحلیل اطلاعات حقوقی و اداری درخصوص مالیات و یا زکات و نیز انتشار آن

6- ارایه کمک فنی مستقیم یا همکاری با سازمانهای دو جانبه و چند جانبه و به طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقات فراهم می سازد.

7- اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندیهای مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری اجرایی ما بین کشورهای عضو مجمع

8- حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو همچنین با فعالیت های مجامع مالیاتی منطقه ای

9- ایجاد ساز و کارهای هماهنگی و همکاری با سازمانهای بین المللی مالیاتی مرتبط، به منظور بهره برداری از تجارب آنها در اخذ مالیات در سطح بین المللی.

کشورها و یا سازمان های شرکت کننده :

کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) و همچنین کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی می توانند در این کنفرانس شرکت نمایند. مجمع از اعضای اصلی، وابسته، ناظرین و مدعوین خاص از سازمان ها و نهادهای بین المللی تشکیل می شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: