کد خبر: ۲۵۴۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
مطابق مفاد ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به جهت تأمین کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر طرحها و پروژه‌ها، مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور به سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در مهلت زمانی شش ماه سپرده شده است.
آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور(آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور)

مطابق مفاد ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به جهت تأمین کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر طرح ها و پروژه‌ها، مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور به سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در مهلت زمانی شش ماه سپرده شده است.

لذا این سازمان با توجه به رویکردها و اصول ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با بررسی تفصیلی نظام‌های فنی و اجرایی گذشته کشور، نظام‌های فنی و اجرایی موجود، بررسی نظام‌ها و اسناد بین‌المللی و با مصاحبه و نظرخواهی از قریب 60 نفر از خبرگان و متخصصان ساخت و ساز کشور و واحدهای فنی اجرایی سازمان های استانی و همچنین جمع بندی و اعمال نظرات دستگاه‌های اجرایی، معاونت‌های بخشی سازمان، سازمان برنامه و بودجه استان ها و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و تخصصی، پیش‌نویس آیین‌نامه یادشده را تهیه نموده است.

در پیش نویس آیین نامه، اصول "یکپارچگی، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و بهبود مستمر" به عنوان اساس و محور نظام مذکور انتخاب شده و موضوعات محوری همچون گسترش فضای مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز کشور، زمینه سازی بسط و گسترش روش‌های مختلف تأمین مالی، ارتقاء ساز و کار تعریف، پیدایش و غربالگری طرح‌ها و پروژه‌ها، توجه ویژه به مطالعات پروژه و یافتن روشهای اجرایی و تأمین مالی به عنوان مرحله‌ای از مطالعه پروژه‌ها، پرداختن به مرحله بهره‌برداری تا پایان عمر پروژه‌ها و تعیین تکلیف آنها پیش‌بینی شده است.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: