کد خبر: ۲۵۴۰
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
اخذ پروانه ساختمان از شهرداری¬ها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه براساس ماده (10) آیین¬نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و ...
اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاهیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های جهادکشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را تصویب کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: