کد خبر: ۲۵۲۹
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه
موضوعات مورد بررسی:
 

- اصلاح ذیل بند (ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه شماره 84217/ت33772 مورخ 85/7/16 .

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- تصویب کرد:

متن زیر جایگزین تبصره‌های (1 و 2) بند "ت" ماده (3) تصویب‌نامه شماره 84217/ت 33772هـ مورخ 16 /7 /1385 می‌گردد و تبصره (3) با اصلاح عبارت "تبصره‌های (1و 2)" به عبارت "تبصره (1)" به تبصره (2) تغییر می‌یابد.

تبصره‌ شرکت های وابسته به دستگاه های اجرایی، تعاونی‌های کارکنان، صندوق های بازنشستگی و نظایر آن از جمله شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها متعلق به موارد مذکور باشد، نمی‌توانند در فهرست مناقصه‌گران برای شرکت در مناقصات محدود منظور شوند. انعقاد قرارداد با موارد مذکور در مناقصات عمده نیز صرفأ از طریق شرکت در مناقصات عمومی مجاز خواهد بود.

 
- نحوه فک رهن (آزادسازی وثایق) خروج از لیست مشتریان بد حساب و رفع ممنوع الخروجی ذینعفان
سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع را مجدداً بررسی و پیشنهاد مشخصی را با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت ارائه نماید.  
 
- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور.
 با اصلاحاتی به تصویب رسید
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: