کد خبر: ۲۵۲۴
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
از محل اعتبارات تحت عنوان "هزینه‌های پیش‌بینی نشده - کمک" قانون بودجه سال 1396کل کشور نسبت به اختصاص اعتبار به منظور پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد
اختصاص اعتبار از جزء (1) ردیف 510000 قانون بودجه سال 1396 به گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌منظور پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار از جزء (1) ردیف 510000 قانون بودجه سال 1396 به گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌منظور پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی را تصویب کرد.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: