کد خبر: ۲۵۰۲
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶
انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و أخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393- و بند (ب) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب 1395- ، آیین­ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: